รายละเอียดโปรไฟล์

รูปภาพ

รีเซ็ตรูปภาพ
โปรดอัพโหลดรูปโปรไฟล์ของคุณ
โปรดทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของไฮโซเดทติ้งคือชาวไทยอายุระหว่าง 25-45 ปี, ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป